Haryt kategoriýalary

 • Flexo Printing Machine

  Flexo çap ediji maşyn

 • Non Woven Bag Making Machine

  Dokalan halta ýasaýan maşyn

 • Paper Plate Making Machine

  Kagyz tabak ýasaýjy maşyn

 • Paper Bag Making Machine

  Kagyz halta ýasaýjy maşyn

 • Santary Napking Making Machine

  “Santary Napking” öndürýän maşyn

 • Non Woven Fabric Production Lin

  Dokalan mata önümçiligi Lin

 • Ps Food Box Making Machine

  Ps Iýmit gutusy ýasaýjy maşyn

I HIGH GOWY SYITYASAT ÜPJÜN ED. .RIS

Önümlerimiz

 • 4 Colors flexo printing machine

  4 Reňk flexo çap ediji maşyn

  Esasy konfigurasiýa plastinkasynyň galyňlygy : 1.7mm Goýma wersiýasy Lentanyň galyňlygy : 0.38mm Substratyň galyňlygy : 40-350gsm kagyz maşynyň reňki : Çal reňkli iş dili : Hytaý we Iňlis çalgy ulgamy omatic Awtomatiki ýaglaýyş ulgamy ustag çalşylýan ýag ýa-da mukdar. ulgam näsazlygy, görkeziji lampa awtomatiki duýduryş berer.Işleýiş konsoly print Çap ediş toparynyň öň tarapy Howa basyşy : 100PSI (0.6Mpa) an Arassa , Gury , ýagsyz gysylan ...

 • 4 color paper printing machine

  4 reňkli kagyz çap ediji maşyn

  GÖRNÜŞ BÖLÜMI。 1. feedeke iýmitlendiriji iş stansiýasy 2. Gidrawlik gysgyç, materialy gidrawliki unw gidrawliki gözegçilik edilmeýän material giňligini gözegçilikde saklaýar left çep we sag hereketi sazlap bilýär.3. Magnit poroşok tormozy awtomatiki dartyş gözegçiligi 4. Awto web gollanmasy 5.Pnewmatik tormoz - 40kg Çap ediş bölümi 1. Maşyn duranda pnewmatik götermek we peseltmek plastinka silindrleri awtomatik göteriji plastinka silindr.Ondan soň syýa awtomatiki işledilip bilner.Enjam açylanda, duýduryş berer ...

 • 4 color Paper Cup Printing Machine

  4 reňkli kagyz kubogy çap ediji maşyn

  1. Esasy konfigurasiýa substratyň galyňlygy : 50-400gsm kagyz maşynyň reňki : çal ak işleýän dil : hytaý we iňlis elektrik üpjünçiligi : 380V ± 10% 3PH 50HZ Çap ediş rulony : 2 toplum (Dişleriň sany müşderä degişlidir il Anilox rolik (4 sany customer Mesh müşderiniň ygtyýaryndadyr) Guradyjy 6 6 lampa çyrasy bilen infragyzyl guradyjy, ýerüsti yza öwürmek üçin uly rolikli heatingyladyjy guradyjynyň iň ýokary temperi : 120 ℃ Esasy motor : 7.5KW Jemi kuwwaty: 37KW Unwinder Unit • Maksimum diametri 55inch (1400mm ), 3 bilen ...

 • Non-woven Laminated Box Bag Making Leader Machine

  Dokalan däl laminirlenen guty sumka ýasaýjy maşyn

  Model: ZX-LT500 Dokalan däl laminirlenen guty halta ýasaýjy maşyn Bu enjam, dokalmadyk matanyň rulon materialyny we laminirlenmedik matanyň rulon materialyny iýmitlendirmek üçin mehaniki, optiki, elektrik we pnewmatik integrasiýa tehnologiýasyny kabul edýär.Dokalan däl (laminirlenen) üç ölçegli sumkany ýasamak üçin ýöriteleşdirilen enjam (sumkany daşyna öwürmegiň zerurlygy ýok).Bu enjamda durnukly önümçilik, sumkalaryň güýçli we mynasyp möhürlenmegi, gowy görünýän, ýokary derejeli, ajaýyp ...

 • Non-woven Bag Making Machine (6-in-1)

  Dokalan däl sumka ýasaýjy maşyn (6-dan 1)

  1) Mata rulonyny açmak Awtomatiki ýükleýji material rulony (silindrler bilen göteriň) Maşyn işleýän wagty matanyň rulonyny düzetmek üçin çişirilýän wilka ultrases sesli kebşirlemek bilen möhürlemek Möhürleýiş galybyny götermek we düzeltmek üçin silindrler omörite ýasalan möhürleme galyplary bar 2) Mata haçly eplenýän poslamaýan polatdan (üçburç görnüş) buklama enjamy El bilen web gollanmasy 3) Bagyň aşagy ...

 • Multifunctional Non-woven Flat Bag Making Machine

  Köpugurly dokalmaýan tekiz halta ýasaýjy maşyn

  1) Mata rulonyny açmak Awtomatiki ýükleýji material rulony (silindrler bilen göteriň) Maşyn işleýän wagty matanyň rulonyny düzetmek üçin çişirilýän wilka Ultrases kebşirleýiş bilen möhürlemek Möhürleýji galyby götermek we düzeltmek üçin silindrler omörite ýasalan möhürleme galyplary bar 2) Torbanyň aşagy Gusset we Side Gusset Forming - gysylan howa girişi bu ýerde iki toplum tegelek tigir ...

 • Multifunctional Non-woven T-shirt Bag Making Machine

  Köp funksiýaly dokalan däl futbolka sumka ýasamak Ma ...

  - onlaýn D-kesmek bilen - aýakgap sumkasy / aşaky gusset we gapdal gusset bilen - onlaýn futbolka sumkasy bilen awtomatiki zarba, Reňk belligini yzarlamak üçin sazlanylýan fotoelektrik datçigi (duýgur ekranda açyp / ýapyp bolýar) Onlaýn D- ultrases sesli kebşirlemek bilen halta gapjygynyň möhürlenmesini kesiň Çydamly sowuk kesiji Içindäki ýyladyş enjamy bilen möhürleýji galyp (termiki görkeziji boýunça temperatura gözegçiligi) statiki ýoklaýjy enjam sumkanyň uzynlygyny düzeltmek üçin iki basgançakly motor iýmitlendiriş ulgamy Adam ...

 • Semi-auto Single Side Handle Attaching Machine

  Autoarym awto leeke gapdal tutawaç enjamy

  Esasy tehniki parametrler: Model LH-U700 tutawaç aýlawynyň uzynlygy 380-600mm Material Esasy agramy (galyňlygy) 40-100g / m² Önümçilik tizligi 5-20pcs / min Elektrik üpjünçiligi 220V50HZ Jemi kuwwat 5kw Umumy Ölçeg 2100 * 1200 * 1500mm Agramy 450KG

Bize ynan, saýla

Biz hakda

 • aboutus (2)
 • aboutus (3)
 • aboutus (1)

Gysgaça düşündiriş :

“LIHONG MACHINERY EQUIPMENT” kompaniýasy 2008-nji ýylda döredildi.Flexo çap ediş maşynyny, öz-özüne ýelmeýän belligi we öl kesiji maşyny, awtomatiki süýşüriji maşyny we lukmançylyk geýim taýajygyny we dokalan mata zawody, dokalan halta ýasaýjy maşyn ýaly beýleki enjamlary söwda edýäris.Deňiz kenaryndaky Wenzhou Pingýan şäherinde ýerleşýän, dokalmadyk matalary çap etmekde we çap etmekden soň dizaýn, öndürmek, satmak we hyzmat etmekde ýöriteleşen tehnologiýa esasly kärhana.

Hakyky habarlary alyň

Iň soňky habar

 • news_img
 • news_img
 • news_img
 • Flexografiki çaphanada poroşokyň mukdaryny nädip kesgitlemeli?

  Flexografiki çaphanada poroşokyň mukdaryny nädip kesgitlemeli?Poroşok sepmegiň dozasyny nädip kesgitlemeli, çözmek kyn mesele.Şu wagta çenli hiç kim belli bir maglumat berip bilmeýär we berip bilmeýär.Poroşok sepmegiň mukdary gaty az ýa-da gaty köp bolup bilmez, ony diňe kesgitläp bolar b ...

 • Flexografiki çaphananyň gurluş aýratynlyklary nirede görkezilýär?

  Flexografiki çaphananyň gurluş aýratynlyklary nirede görkezilýär?Hytaýyň çalt ykdysady ösüş döwründe ykdysady ösüşiň, daşky gurşawyň hapalanmagynyň we çykdajylaryň inflýasiýasynyň arasyndaky gapma-garşylyk barha ýitileşýär, ýöne bu gapma-garşylyk ters däl ...

 • Flexografiki çaphananyň syýa iberiş ulgamyny nädip dogry ulanmaly

  1) Çap etmek syýa, esasy çözüji hökmünde alkogol we suw bilen pes ýapyşykly üýtgäp durýan gury çap syýa.Çalt guratmak tizligine eýedir we flexo çap etmegiň ýokary tizlikli we köp reňkli çap edilmegi üçin amatlydyr.Hapalanmazdan we çalt guratýan suw esasly syýa ulanmak, göriplik etmek üçin gaty peýdaly ...